มัธยมศึกษา 5วิทยาศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาธรรมชาติของสารตั้งต้น
     เมื่อสารตั้งต้นเกิดการชนกันจะเกิดการ สร้างพันธะใหม่ พร้อมกับ สลายพันธะเก่า หากสารตั้งต้นเดิมมีพันธะที่แข็งแรงทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ยาก เพราะต้องใช้พลังงานมากในการทำลายพันธะเท่านั้นเอง

ความเข้มข้น
     การเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น จะทำให้จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นในระบบมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการชนกันของโมเลกุล ทำให้อนุภาคที่มีพลังงานสูงก็มีจำนวนมากขึ้นด้วย

พื้นที่ผิว
     สารตั้งต้นมีพื้นที่ผิวมาก มีผลให้อนุภาคของสารมีโอกาสเข้าชนกันได้มาก สารตั้งต้นจึงมีโอกาสที่จะชนกันในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นและเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์

อุณหภูมิ
     เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อนุภาคของสารตั้งต้นมีพลังงานจลน์เฉลี่ยมากขึ้นวิ่งชนกันเร็ว และถี่ขึ้น มีโอกาสชนกันในทิศทางที่ถูกต้อง และเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

ตัวเร่งปฏิกิริยา
     ตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำหน้าที่จับให้โมเลกุลของสารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่ถูกต้องโดยการเปลี่ยนเส้นทางและลด Ea ของปฏิกิริยา ทำให้สารตั้งต้นสามารถเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว


ขอบคุณแหล่งที่มา : facebook Chemiis
                             https://chemiis.wordpress.com/

Comment here