คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = a

Read More