สพม.40 Web Contents

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

มิถุนายน 28, 2018

ตาราง เปิดเทอม-ปิดเทอม ภาคเรียน 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก

มิถุนายน 26, 2018

คำครุ คำลหุ คืออะไร? วิธีสังเกตคำครุ คำลหุ

พฤษภาคม 11, 2020

รูปแบบของ สพม.40 Web Content

มิถุนายน 26, 2018

5 ขั้นตอนกระบวนการคิด Content