กันยายน 16, 2021

การดูแลช่องปาก และความรู้เรื่องยาสีฟัน

กันยายน 16, 2021

ไวรัสตับอักเสบซี

กันยายน 15, 2021

การเจริญเติบโตของสัตว์

กันยายน 15, 2021

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound noun

กันยายน 15, 2021

ประชาธิปไตย

รวม Contents

บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  การออกแบบแบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบ มีทั้งภาพ แบบร่าง แบบจำลอง ความสำคัญของการออกแบบ1. เป็นตัวแทนความค