สพม.40 Web Contents

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

พฤษภาคม 11, 2020

รูปแบบของ สพม.40 Web Content

มิถุนายน 26, 2018

คำครุ คำลหุ คืออะไร? วิธีสังเกตคำครุ คำลหุ

มิถุนายน 26, 2018

คู่มือ Google Classroom

มิถุนายน 26, 2018

วิธีการ คำนวณแรงที่กระทำต่อวัตถุ

มิถุนายน 28, 2018

บทบาทของ AI ด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19