วัฒนธรรมในโลกตะวันออกกับประเทศไทย

วัฒนธรรมในโลกตะวันออกรวม ถึงประเทศไทยนั้น ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการระวังไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสำคัญ คำสอนเรื่องการมีมารยาทต่อผู้อื่น ถือ

Read More

วิธีการ คำนวณแรงที่กระทำต่อวัตถุ

แรงคือการผลักหรือการดึงวัตถุเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน หรือ กฎความเร่งอธิบายว่าแรงมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อมวลและความเร่ง และด้วยค

Read More