บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา

     2. ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที     3. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแ

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน     การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนจะนำไ

Read More

การดูแลช่องปาก และความรู้เรื่องยาสีฟัน

ยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน พวกเราเคยสงสัยหรือไม่ว่ายาสีฟันช่วยรักษาฟันได้อย่างไร และเราควรเลือกซื้อชนิดไหนที่เหมาะสมกับแต่ละคน ปัจจุบันจะพบ

Read More

ปัญหาในครอบครัว

สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นเดียวกับฝนตก แดดออก เมื่อมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ความขัดแย่งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได

Read More

การวิเคราะห์ข่าวสาร

ความเชื่อที่ว่าการปลุกปั่นด้วยข่าวเท็จทำไม่ได้ง่ายๆ ทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารอาจเลือกที่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารนั้นๆ บวกกับความที่ทุกคนสามาร

Read More