บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เรื่องย่อ ราตรี   บทร้อยกรองเรื่อง “ราตรี” อาศัยธรรมชาติเป็นสื่อกลางเพื่อส่งสารไปยังผู้อ่านว่า ความจริงแล

Read More

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ความหมายของภาษา   ภาษาที่เป็นถ้อยคำ คือ ภาษาที่ใช้พูดหรืออ่านผ่านตัวหนังสือ (วัจนภาษา) ส่วนภาษาที่ไม่ใช่ถ

Read More

คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = a

Read More

บทบาทของ AI ด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เราได้เห็นบทบาทที่สำคัญของ AI มากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก “การเตือนภัยล่วงหน้า” โดย AI เป็นกลุ่มแรกๆ ที่พบการเกิด

Read More

วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก

ทรงกระบอก คือรูปทรงเรขาคณิตที่มีฐานเป็นรูปวงกลมขนาดเท่ากัน และอยู่ในระนาบขนานกันทั้งสองด้าน หากคุณต้องการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก ก็เพียงแค่หาความสูง

Read More

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ 23 ตัวอักษรภาษาจีนพร้อมความหมาย

อักษรภาษาจีน สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนรู้หรือฝึกภาษาจีนอยู่ ต้องห้ามพลาด! วันนี้เรามีตัวอักษรจีนพร้อมภาพประกอบความหมายนั้นๆ มาให้ชม ขอบอกว่าเข้าใจ

Read More

คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ มีอะไรบ้าง?

“ณ” เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 19 ของอักษรไทย จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ อ่านออกเสียงว่า “ณอ เณร” และอักษร ณ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง พยัญชนะ

Read More

คำครุ คำลหุ คืออะไร? วิธีสังเกตคำครุ คำลหุ

จำกันได้ไหม เรื่องคำ “ครุ ลหุ” หมายถึงอะไร อ่านออกเสียงอย่างไร และมีวิธีสังเกตว่าคำไหนเป็นคำครุ คำลหุอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน คำครุ คำลหุ เป็น

Read More

ตัวอย่างการเขียนรายงาน

การทำรายงานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับคนวัยเรียนอย่างน้องๆหนูๆ ทุกคน แต่เชื่อไหมว่ายังมีบางคนที่ยังไม่รู้การเขียนรายงานที่ถูกต้อง...ความจริงแล้วการ

Read More