การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

แนวคิดประชาธิปไตย มีต้นกำเนิด ณ เมืองเอเธนส์ ภายใต้อารยธรรมกรีกโบราณ ประชาธิปไตยแบบกรีกเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรง ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน ที่รัฐประชาธิป

Read More

ประชาธิปไตย

ตามวาทะของ “อับราฮัม ลินคอล์น” ระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยคำว่าประชาธิปไตย แปลว่า อธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในกา

Read More

คำครุ คำลหุ คืออะไร? วิธีสังเกตคำครุ คำลหุ

จำกันได้ไหม เรื่องคำ “ครุ ลหุ” หมายถึงอะไร อ่านออกเสียงอย่างไร และมีวิธีสังเกตว่าคำไหนเป็นคำครุ คำลหุอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน คำครุ คำลหุ เป็น

Read More

ตัวอย่างการเขียนรายงาน

การทำรายงานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับคนวัยเรียนอย่างน้องๆหนูๆ ทุกคน แต่เชื่อไหมว่ายังมีบางคนที่ยังไม่รู้การเขียนรายงานที่ถูกต้อง...ความจริงแล้วการ

Read More

วิธีการเขียนบรรณานุกรม แบบไทย-แบบอังกฤษ

อีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เล่มรายงานเสร็จสมบูรณ์ได้ นั้นคือ การเขียนบรรณานุกรม ปิดท้ายเล่ม เชื่อว่าน้องๆ หลายคนแม้จะทำรายงานส่งคุณครู ส่งอาจารย์ม

Read More

วิธีการ หาพื้นที่วงกลม

วิธีดังต่อไปนี้ นอกจากจะช่วยคุณหาพื้นที่วงกลมได้แล้ว ยังจะช่วยคุณหาพื้นที่เซกเตอร์วงกลม ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวงกลม รูปร่างเหมือนกับพิซซ่าหรือ

Read More