มัธยมศึกษา 6

วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก

ทรงกระบอก คือรูปทรงเรขาคณิตที่มีฐานเป็นรูปวงกลมขนาดเท่ากัน และอยู่ในระนาบขนานกันทั้งสองด้าน หากคุณต้องการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก ก็เพียงแค่หาความสูง (h) รัศมี(r) และจับตัวเลขนั้นใส่ลงไปในสูตรง่ายๆ คือ V=hπr 2. เท่านั้น

วิธีการ1

การคำนวณปริมาตรทรงกระบอก

 1. ตั้งชื่อภาพ Calculate the Volume of a Cylinder Step 1
  1
  หารัศมีของวงกลมฐาน. หารัศมีของวงกลมด้านใดก็ได้ เพราะทั้งสองด้านมีขนาดเท่ากัน ถ้าคุณรู้รัศมีอยู่แล้ว ก็ข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย แต่ถ้ายังไม่รู้ ให้คุณใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนที่กว้างที่สุดของวงกลม และเอาตัวเลขนั้นหาร 2 วิธีการนี้ให้ผลแม่นยำกว่าการพยายามวัดครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง สมมติว่ารัศมีของทรงกระบอกนี้คือ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) จดตัวเลขนี้ไว้

  • ถ้าคุณรู้เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) ของวงกลมอยู่แล้ว ก็ให้เอาตัวเลขนั้นหารสองเลย
  • ถ้าคุณรู้เส้นรอบวง คุณก็สามารถหารัศมีได้โดยเอาเส้นรอบวงหารด้วย 2π
 2. ตั้งชื่อภาพ Calculate the Volume of a Cylinder Step 2
  2
  คำนวณพื้นที่วงกลมฐาน. โดยใช้สูตรหาพื้นที่วงกลม คือ A = πr2 ใส่ค่ารัศมีที่ได้มาลงในสมการนี้ ตัวอย่างเช่น

  • A = π x 12 =
  • A = π x 1
  • เนื่องจากพาย (π) มีค่าประมาณ 3.14 จึงกล่าวได้ว่าพื้นที่ของวงกลมฐานในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ 3.14 นิ้ว2 (ตารางนิ้ว)
 3. ตั้งชื่อภาพ Calculate the Volume of a Cylinder Step 3
  3
  หาความสูงของทรงกระบอก. ถ้าคุณรู้ความสูงอยู่แล้ว ก็ข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย แต่ถ้ายังไม่รู้ ให้ใช้ไม้บรรทัดวัด โดยความสูงของทรงกระบอกคือระยะห่างระหว่างขอบของวงกลมฐานทั้งสองวง สมมติว่าความสูงของทรงกระบอกคือ 4 นิ้ว (10.16 ซม.) จดตัวเลขที่ได้ไว้
 4. ตั้งชื่อภาพ Calculate the Volume of a Cylinder Step 4
  4
  นำตัวเลขพื้นที่ของวงกลมฐาน. มาคูณกับความสูง คุณอาจมองได้ว่า ปริมาตรของทรงกระบอกนั้น ก็คือปริมาตรของพื้นที่วงกลมฐานที่นำมาเรียงซ้อนกันจนได้ความสูงของทรงกระบอกนั่นเอง เรารู้แล้วว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกตัวอย่างคือ 3.14 นิ้ว2 และความสูงของทรงกระบอกคือ 4 นิ้ว เมื่อนำตัวเลขทั้งสองคูณกัน ก็จะได้ปริมาตรของทรงกระบอก 3.14 นิ้ว2 x 4 นิ้ว = 12.56 นิ้ว3(ลูกบาศก์นิ้ว) เป็นคำตอบของปริมาตรทรงกระบอกสมมตินี้

  • บอกตัวเลขคำตอบของคุณในหน่วยลูกบาศก์เสมอ เพราะปริมาตรคือการคำนวณหาพื้นที่สามมิติ

เคล็ดลับ

 • วัดค่าต่างๆให้แม่นยำ
 • ใช้เครื่องคิดเลขช่วย จะคิดง่ายขึ้น
 • ลองสมมติโจทย์และฝึกทำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะคำนวณได้ถูกต้องเมื่อถึงเวลาต้องใช้จริง
 • จำไว้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นตรงที่ยาวที่สุดที่อยู่ภายในวงกลมหรือในเส้นรอบวง กล่าวคือ เส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นตรงที่ยาวที่สุด ที่ลากจากจุดสองจุดบนเส้นรอบวง หรือภายในวงกลม เมื่อคุณวัดค่าเส้นรอบวง ให้ตั้งขีดเลขศูนย์บนไม้บรรทัดหรือตลับเมตรอยู่บนขอบวงกลมพอดี แล้ววัดพาดไปอีกด้านหนึ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง คือตัวเลขที่มากที่สุดที่คุณวัดได้โดยที่ด้านเริ่มต้นไม่เคลื่อนออกจากขีดศูนย์
 • โดยทั่วไป ปริมาตรของสิ่งต่างๆมักมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงของวัตถุนั้นๆ (สูตรนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เช่นในกรณีทรงกรวยไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้)
 • ตอนที่คำนวณพื้นที่ของวงกลมฐาน ให้ลองคิดว่าการนำพื้นที่ฐานคูณความสูงนั้น ก็คือการเอาชิ้นส่วนวงกลมฐานเรียงต่อกันให้สูงขึ้นไปนั่นเอง เหมือนกับว่าคุณกำลังเอาวงกลมฐานหลายๆ ชิ้นต่อซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้ความสูงของทรงกระบอก และเนื่องจากเรารู้ค่าพื้นที่ของวงกลมฐานอยู่แล้ว การต่อซ้อนขึ้นไปนี้ก็จะมีค่าเท่ากับปริมาตรนั่นเอง
 • ปริมาตรทรงกรวยหาได้จากสูตร V = πr2h โดยที่ π นั้นมีค่าประมาณ 22/7.
 • การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วหาร 2 นั้นทำให้รู้รัศมีได้อย่างแม่นยำกว่า และง่ายกว่าการต้องหาจุดศูนย์กลางที่แน่นอนของวงกลม

Comment here