ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา 5

ภาษาอังกฤษ ม. 5 Compound Adjective

Compound Adjective คือการนำคำสองคำมาประสมกันแล้วได้ความหมายใหม่ ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ โดยปกติจะมีเครื่องหมาย hyphen (-) คั่นระหว่างสองคำหรือมากกว่า คำประเภทต่าง ๆ มาประสมกันเป็น Compound Adjective ดังนี้


1. Adjective + Adjective เช่น

a dark-blue uniform (เครื่องแบบสีน้ำเงินเข้ม)


2. Adjective + Noun เช่น

a last-minute decision (การตัดสินใจเพียงชั่วเวลาสั้น ๆ)


3. Noun + Adjective เช่น

a world-famous restaurant (ร้านอาหารที่มีมีชื่อก้องโลก)

a navy-blue shirt (เสื้อสีกรมท่า)

นอกจากนี้ยังมี Compound Adjective ที่เกิดจาก จำนวน + ช่วงเวลา โดยคำที่แทนช่วงเวลานั้นจะอยู่ในรูปเอกพจน์หรือคำนามเอกพจน์ และมีเครื่องหมาย hyphen คั่นด้วย เช่น

a ten-minute delay (ล่าช้า 10 นาที)

a two-week vacation (พักร้อน 2 สัปดาห์)

a seventeen-year-old girl (เด็กสาวอายุ 17 ปี)

ข้อควรระวัง : เราจะเขียนจำนวนด้วยตัวหนังสือ จะไม่เขียนเป็นตัวเลข


4. Adjective/Adverb/Noun + Past Participle (V.3) เช่น

a strong-willed child (เด็กดื้อรั้น, เด็กหัวแข็ง)

narrow-minded people (คนใจแคบ)

a highly esteemed businessman (นักธุรกิจที่ได้รับการยกย่อง)

a home-made cake (เค้กที่ทำเองที่บ้าน)


2.5. Adjective/Adverb/Noun + Present Participle (V.ing) เช่น

a good-looking girl (ดูดี, มีหน้าตาดี)

a far-reaching effect (ผลกระทบที่มีอิทธิพลในวงกว้าง)

a heart-breaking story ( เรื่องราวที่สะเทือนใจ)


2.6. Adjective + Noun เติม ed เช่น

a blue-eyed boy (เด็กชายที่มีตาสีฟ้า)

a green-uniformed soldier (ทหารเครื่องแบบสีเขียว)


รู้ได้อย่างไรว่าจะใช้ hyphen (-) เมื่อไหร่?

1. เราจะใช้ hyphen (-) เมื่อ Compound Adjective อยู่หน้าคำนาม แต่เมื่อใดที่อยู่หลังคำนามจะไม่ใช้ เช่น

He is a world-famous singer.

This singer is world famous.

2. ถ้าสามารถใช้ ‘and’ คั่นระหว่างคำ Adjectives หรือ คำสองคำได้ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ hyphen (-) เช่น

He has a big red hat.

เราสามารเขียนแยกได้ว่า He has a big and red hat. ดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ hyphen (-) ก็ได้

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here