ภาษาไทยมัธยมศึกษา 4มัธยมศึกษา 5มัธยมศึกษา 6

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลายชีวิต

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


เรื่องย่อ
   ยายพริ้มไปพบเจ้าลอยและนำมาเลี้ยงไว้ เมื่อเจ้าลอยเติบโตขึ้นแอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจ๊ทองคำหม้ายสาวลูกติดทำให้เจ๊ทองคำตั้งครรภ์ต้องกินยาขับจนตาย เมี่ออายุครบเกณฑ์ก็ไปเป็นทหารได้เรียนรู้เรื่องอาวุธต่าง ๆ อีกทั้งได้รู้จักกับเสือเปรื่อง จึงติดตามเสือเปรื่องออกปล้นฆ่าชาวบ้าน เจ้าลอยให้เสือเปรื่องเข้าปล้นบ้านยายพริ้ม เจ้าลอยฆ่ายายพริ้มกับเจ้าเถิกโดยที่คนอื่นเข้าใจว่าเป็นฝีมือเสือเปรื่อง ต่อมาลอยได้วางแผนกำจัดเสือเปรื่อง แล้วสวมรอยตั้งตนเป็นใหญ่แทน จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะเจ้าลอยลงเรือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อซื้ออาวุธก็เกิดอุบัติเหตุเรือคว่ำทำให้เสียชีวิตในที่สุด


ประวัติผู้แต่ง
   หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นอกจากผลงานด้านการเป็นนักการเมือง นักปราชญ์ และนักพูดแล้ว หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชยังมีงานเขียนประเภทสังคม เศรษฐกิจ บทวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม สารคดีเรื่องแปลการเมือง การศึกษา ศาสนา ตลอดจนนวนิยายและเรื่องสั้น เช่น สี่แผ่นดิน ไผ่แดง และพม่าเสียเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวได้ให้ทั้งสาระบันเทิงและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศเกียรติคุณยกย่องให้ท่านเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘


สาระน่ารู้
   เรื่องสั้น เป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี มีโครงเรื่องสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน มุ่งเน้นที่เวลาและสถานที่แห่งการกระทำของตัวละครหนึ่งหรือสองสามตัว และพยายามเสนอสิ่งเหล่านั้นออกมาในวิกฤติการณ์เดียวของช่วงชีวิตตัวละครเหล่านั้นมากกว่าที่จะติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลง


ข้อคิด คติเตือนใจ และความจรรโลงใจ
   แสดงให้เห็นว่า บุคคลไม่อาจวัดคุณค่าด้วยรูปร่างหน้าตา หรือการคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น และไม่มีสัจจะในหมู่โจร รวมถึงเรื่องผลของกรรม


คำสำคัญ เจ้าลอย ยายพริ้ม กรรม ผลของกรรมแหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

Comment here