มัธยมศึกษา 3มัธยมศึกษา 6

ตัวอย่างการเขียนรายงาน

การทำรายงานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับคนวัยเรียนอย่างน้องๆหนูๆ ทุกคน แต่เชื่อไหมว่ายังมีบางคนที่ยังไม่รู้การเขียนรายงานที่ถูกต้อง…ความจริงแล้วการเขียนรายงานที่ถูกต้องมีขั้นตอนอย่างไรไปดูพร้อมๆ กัน

รูปแบบการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงานการจัดรูปแบบการเขียนรายงาน เรียงลำดับตามนี้

 1. หน้าปก
 2. หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 3. หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. เนื้อเรื่อง
 7. บรรณานุกรม
 8. ภาคผนวก
 9. รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 10. หน้าปกหลัง

การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้

 • ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 • บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 • หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร

ตัวอย่างปกรายงาน

รูปแบบการเขียนรายงาน

รูปแบบการเขียนรายงานตัวอย่างคำนำรายงาน

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา…….ชั้น…เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง……..และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียน

ผู้จัดทำหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ
วันที่……………

ตัวอย่างสารบัญ

รูปแบบการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงาน

 

ตัวอย่างบรรณานุกรม

 

ตัวอย่างบรรณานุกรมตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างภาคผนวก

ภาคผนวก ภาคผนวกคือ ส่วนที่เพิ่มเติมจากรายงานเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขี้น เช่น สถิติ รูปภาพ แบบสอบถาม

ขอบคุณที่มา http://www.รูปแบบรายงาน.com/

Comment here