มัธยมศึกษา 2วิทยาศาสตร์

สีของวัตถุและการดูดกลืนแสง

สีของวัตถุที่เรามองเห็นกันนั้น เกิดจากแสงสะท้อนจากวัตถุ แล้วเข้าสู่เลนส์ตาในปริมาณที่แตกต่างกัน เราสามารถศึกษาเรื่องนี้ได้จากการนำแสงขาวผ่านปริซึม เพื่อกระจายแสงเกิดเป็นสเปคตรัม คนสายตาปกติจะสามารถมองเห็นวัตถุมีสีต่างๆ ครบถ้วน ในขณะที่คนที่เป็นตาบอดสีจะไม่สามารถมองเห็นสีบางสีของวัตถุ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการมองเห็นสิ่งต่างๆ

ภาพ : shutterstock.com

ในชีวิตประจำวันเราจะพบแสงอาทิตย์มากที่สุด ซึ่งเป็นแสงสีขาว แต่ความจริงแล้ว ถ้านำแสงสีขาวผ่านปริซึมจะแยกแสงออกได้ 7 เฉดสีไปปรากฏบนฉาก โดยจะเห็นเป็นสีม่วงและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง ตามลำดับ (สีครามเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสีม่วง และสีน้ำเงิน) โดยลำดับของสี (Color) จะเรียงตามการกระจายแสงจากมากไปน้อย เรียกแสงสีที่เกิดขึ้นนี้ว่าสเปคตรัมของแสง (Spectrum)

เราสามารถเห็นสีของวัตถุแตกต่างกัน ก็เพราะ เมื่อให้แสงกระทบผิววัตถุ ปริมาณแสงสะท้อนจากผิววัตถุ หรือปริมาณแสงที่ผ่านจากวัตถุเข้าสู่ตามีปริมาณต่างกัน การที่จะเห็นสีที่แท้จริงของวัตถุ วัตถุนั้น จะต้องส่องด้วยแสงสีเดียวกัน หรือมีแสงสีเดียวกันรวมอยู่ด้วย จึงจะมองเห็นวัตถุด้วยสีแท้จริงของมัน

และถ้าส่องด้วยแสงแดด จะเห็นสีที่แท้จริงของวัตถุ ทั้งนี้เพราะแสงแดดประกอบด้วยแสงสีต่างๆ ทุกสี ดังนั้น แสงที่มีสีเดียวกับวัตถุจะสะท้อนเข้าสู่ตา เช่น ถ้าฉายแสงขาวผ่านแผ่นกรองแสงสีแดง แผ่นกรองแสงสีแดงจะยอมให้สีแดง และสีแสดผ่านได้ เพราะแผ่นกรองแสงสีแดงจะยอมให้แสงที่มีสีเดียวกัน หรือสีที่ใกล้เคียงกับสีแดงผ่านเท่านั้น

ตาบอดสี เกิดขึ้นจากเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งในม่านตา ซึ่งมีความไวต่อสีต่างๆ มีความบกพร่องหรือพิการ ทำให้ดวงตาไม่สามารถที่จะมองเห็นสีบางสีได้ ตาบอดสีมีหลายชนิด ชนิดที่ทุกคนรู้จักโดยทั่วไปได้แก่ ตาบอดสีที่มองไม่เห็นสีเขียว กับสีแดง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแยกสีแดง กับสีเขียวจากสีอื่นๆ ได้

ดังนั้นคนตาบอดสีชนิดนี้จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ในโลกเป็นสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว สีดำ สีเทา และส่วนผสมของสีเหล่านั้นทั้งหมด คนที่ตาบอดสีจะมีปัญหาในการมองสีผิดเพี้ยนไปจากสีจริง เช่น สีของไฟจราจร เป็นต้น

ภาพ : shutterstock.com

การดูดกลืนสีของวัตถุ

– วัตถุโปร่งแสง อาจเป็นกระจกหรือพลาสติก มีสมบัติดูดกลืนแสงสีบางสี และยอมให้แสงบางสีผ่านไปได้ เช่น การดูดกลืนของแผ่นกรองแสงสีเขียว ซึ่งยอมให้แสงสีเขียวผ่านได้หมด แสงสีน้ำเงินและแสงสีเหลืองผ่านได้เล็กน้อย ส่วนแสงสีอื่นๆ ถูกดูดกลืนไว้หมด

– วัตถุทึบแสง มีสมบัติการสะท้อนแสงบางสี และดูดกลืนแสงสีอื่นๆ ไว้ ทำให้เห็นวัตถุเป็นสีของแสงที่สะท้อนออกมา เช่น วัตถุสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีเหลืองและสีข้างเคียง อย่างสีเขียวและสีแสด ส่วนสีอื่นๆ ถูกดูดกลืนไว้หมด หากวัตถุทึบแสงอยู่ในแสงสีอื่นที่ไม่ใช่แสงขาว เราอาจเห็นสีวัตถุผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง บางคร้้งก็เห็นเป็นสีดำ เนื่องจากวัตถุดูดกลืนแสงสีทั้งหมด

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here