มัธยมศึกษา 2สุขศึกษา

การวิเคราะห์ข่าวสาร

ความเชื่อที่ว่าการปลุกปั่นด้วยข่าวเท็จทำไม่ได้ง่ายๆ ทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารอาจเลือกที่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารนั้นๆ บวกกับความที่ทุกคนสามารถเป็นแหล่งข่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรอง กลับทำให้ผู้รับสารมีโอกาสถูกชักจูงให้หลงเชื่อข่าวสารอันเป็นเท็จได้ง่ายดาย ดังนั้น ผู้รับสารในยุคนี้ ยิ่งต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังข่าวสาร พร้อมกับมีความสามารถในการวิเคราะห์ข่าวสารที่จริง หรือข่าวเท็จออกจากกันให้ได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ภาพ : shutterstock.com

ข่าวสาร ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ถูกเผยแพร่ผ่านทางสื่อในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกยุคดิจิทัลนี้ ด้วยความรวดเร็วฉับไวของการสื่อสาร และการที่ใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ส่งสารได้ ทำให้โลกของการสื่อสารยุคเก่า ที่คนส่วนใหญ่ต้องรอรับการป้อนข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวเพียงอย่างเดียวต้องเปลี่ยนไป

มองในแง่ดีคือ การปลุกปั่นให้คนส่วนใหญ่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จตามๆ กัน โดยสำนักข่าวที่ไร้จรรยาบรรณทำไม่ได้ง่ายๆ เช่นเดิม การปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการคัดกรองข่าวสารโดยรัฐบาลก็ทำได้ยากขึ้น เพราะผู้คนสามารถเลือกตรวจสอบจากแหล่งข่าวต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง

แต่ก็เพราะความเชื่อที่ว่าการปลุกปั่นด้วยข่าวเท็จทำไม่ได้ง่ายๆ นี่เอง ที่จะทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารอาจเลือกที่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารนั้นๆ บวกกับความที่ทุกคนสามารถเป็นแหล่งข่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรอง กลับทำให้ผู้รับสารมีโอกาสถูกชักจูงให้หลงเชื่อข่าวสารอันเป็นเท็จได้ง่ายดาย

ข่าวสารบางประการ มีผลต่อความมั่นคงของสังคมอย่างมีนัยยะที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ข่าวสารทางการเมือง เรื่องความรุนแรงหรือการจลาจล ย่อมส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และเสถียรภาพของสังคม นอกจากนั้น ข่าวสารทางการเมืองที่ปราศจากการไตร่ตรอง หรือการวิเคราะห์ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ ข่าวสารเรื่องความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความมั่นใจของนักลงทุนในประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้

ปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถพบเห็นได้อย่างกว้างขวางในโลกยุคปัจจุบัน นักลงทุนซึ่งมีความอ่อนไหว ย่อมสูญเสียความมั่นใจต่อความมั่นคงทางการเมือง หากได้รับข่าวสารซึ่งปราศจากการวิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างดี ย่อมส่งผลให้นักลงทุนเหล่านั้น ขาดความมั่นใจในการลงทุนในประเทศซึ่งไร้เสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นในท้ายที่สุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงควรให้ความสำคัญกับการไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ การไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวสารทางการเมืองนั้น ถือเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญสำหรับสังคมและประเทศชาติ ไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือจลาจลโดยการปล่อยข้อมูลอันเป็นเท็จ

เรียบเรียงโดย : ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here