ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา 1

ภาษาอังกฤษ ม. 1 This, That, These, Those

This, That, These และ Those ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) และคำสรรพนาม (Pronoun) มีหลักการใช้งานดังนี้


This (สิ่งนี้) – ใช้กับคำนามใกล้ตัวผู้พูดที่เป็นเอกพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้

That (สิ่งนั้น) – ใช้กับคำนามไกลตัวผู้พูดที่เป็นเอกพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้

These (เหล่านี้) – ใช้กับคำนามใกล้ตัวผู้พูดที่เป็นพหูพจน์ ซึ่งนับได้

Those (เหล่านั้น) – ใช้กับคำนามไกลตัวผู้พูดที่เป็นพหูพจน์ ซึ่งนับได้


การใช้ This, That, These และ Those เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective)

การใช้ This, That, These และ Those เป็นคำคุณศัพท์ ทำได้โดยวางไว้หน้าคำนามได้เลย เช่น

This cell phone is very expensive.
(โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แพงมาก)

That book is mine.
(หนังสือเล่มนั้นเป็นของฉัน)

These girls are our children.
(เด็กหญิงเหล่านี้คือลูก ๆ ของเรา)

Those people are walking to the park.
(คนเหล่านั้นกำลังเดินไปยังสวนสาธารณะ)
 
ข้อควรจำ! คำกริยาที่ตามหลัง This/That ต้องเป็นกริยาเอกพจน์เท่านั้น และคำกริยาที่ตามหลัง These/Those ต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น


การใช้ This, That, These และ Those เป็นคำสรรพนาม

การใช้ This, That, These และ Those เป็นคำสรรพนามทำได้โดยใช้แทนคำนามไปเดี่ยว ๆ ได้เลย เช่น  

This is my brother.
(นี่คือน้องชายของฉัน)

That is my nephew, John.
(นั่นคือหลานชายของฉัน, จอห์น)

These are my supercars.
(เหล่านี้คือรถซูเปอร์คาร์ของฉัน)

Those are the new buildings.
(เหล่านั้นคือตึกหลังใหม่)

Comment here