ภาษาไทยมัธยมศึกษา 1

การอ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การอ่าน เป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ข่าวสาร ทั้งที่เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงต่างๆ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น จึงมีความสำคัญกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันตลอดทุกช่วงชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ด้านต่างๆ ได้เป็น ด้านสมอง ด้านจิตใจ ด้านความรู้ ด้านภาษา และด้านบันเทิง

ภาพ : shutterstock.com

การอ่านหนังสือนั้นมีประโยชน์ แต่น้อยคนนักที่จะตั้งใจอ่าน และได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่ ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน และนำมาใช้กับตัวเราได้ มีดังนี้

1. ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง เช่นเดียวกับร่างกาย สมองก็ต้องการการออกกำลัง เพื่อให้แข็งแรง และมีสุขภาพดีอยู่เสมอ การอ่านหนังสือเป็นเหมือนกับการออกกำลังทางสมอง ทำให้สมองของเราได้คิด และได้ทำงานตลอดเวลา

2. ลดความเครียด จิตใจสงบมากขึ้น การอ่านหนังที่เราชอบ สามารถทำให้ลืมความเครียดจากการเรียน หรือปัญหาส่วนตัวต่างๆ ได้ เพราะขณะที่ใจจดจ่ออยู่กับบางสิ่ง จะช่วยให้ลืมความกังวลต่างๆ ไป ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ยิ่งได้อ่านหนังสือธรรม ก็ยิ่งช่วยให้รู้สึกสงบ

3. ได้รับความรู้ เพราะทุกอย่างที่อ่าน คือการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ให้กับเราทั้งสิ้น อยู่ที่แต่ละคนว่าจะรู้จักนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

4. มีคลังคำศัพท์มากขึ้น ยิ่งอ่านหนังสือมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ทำให้สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเขียนงานประเภทใดก็ตาม

5. ให้ความบันเทิง การอ่านหนังสือ เป็นวิธีสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองได้วิธีหนึ่ง หลายคนจึงมีความสุขกับการได้ซื้อหนังสือใหม่ๆ มาอ่าน หรือยืมจากห้องสมุดที่มีหนังสือมากมายหลากหลายประเภทให้เราให้เลือก

เรียบเรียงโดย : อลงกรณ์ พลอยแก้ว

เครดิต ทรูปลูกปัญญา

Comment here