มัธยมศึกษา 6

ตาราง เปิดเทอม-ปิดเทอม ภาคเรียน 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากที่มีข้อสงสัยกันมานานเรื่องการเปิดเทอมของนักเรียน ภาคเรียน 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยตาราง เปิดเทอม-ปิดเทอม ทั้ง 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมีเวลาให้พักระหว่างเทอมรวม 54 วัน

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้เปิดเผยแนวทางการ เปิดเทอม – ปิดเทอม หรือ เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาปี พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยพบว่ามีการเพิ่มเวลาพัก 54 วัน ในระหว่างภาคเรียน

95771143_2855374194581090_785

  • ภาคเรียนที่ 1/2563

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน จำนวนวันปิดภาคเรียน 17 วัน (14-30 พฤศจิกายน 2563)

หมายเหตุ : เวลาที่ขาดไป 7 วันให้สถานศึกษาสอนชดเชยให้ผู้เรียนได้เรียนครบหลังสูตร

  • ภาคเรียนที่ 2/2563

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 จำนวนวันเรียน 88 วัน จำนวนวันปิดภาคเรียน 37 วัน (10 เมษายน 2564 – 16 พฤษภาคม 2564)

หมายเหตุ : เวลาที่ขาดไป 12 วันให้สถานศึกษาสอนชดเชยให้ผู้เรียนได้เรียนครบหลังสูตร

Comment here